Telekadó audit

Az Ayming piacvezető Magyarországon a telekadó csökkentését célzó auditok terén, több mint 8 éve segíti ügyfeleit abban, hogy a hatályos jogszabályok alapján fennálló, országos és helyi mentességek és kedvezmények teljes mértékben érvényesítésre kerüljenek, akár a jövő adóévek, akár a múltban befizetett adók vonatkozásában.

Szeretné csökkenteni az ingatlanjai után fizetett telekadót?

 

A telekadó - melyet a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) szabályoz - a kivetéses adónemek közé tartozik, azaz a helyi adóztatás az adóbevallás benyújtásával kezdődik.

1. Az adó alapja
Telekadó esetén az adó alapja az önkormányzat döntésétől függően:

 • a telek m2-ben számított területe, vagy
 • a telek korrigált forgalmi értéke.

2. Az adó mértéke
A telekadó évi mértékének felső határa 2016-ban:

 • m2-ben számított terület szerinti adóalap-számítás esetén: 336 Ft/m2,
 • korrigált forgalmi érték szerinti adóalap-számítás esetén: a korrigált forgalmi érték 3%-a.

Az adóbevallásban az adó alapjáról kell nyilatkozni, a hatályos jogszabályok - Htv., 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK), 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) - alapján azonban mind az adójogi szempontból hasznos alapterület, mind a korrigált forgalmi érték meghatározása, majd esetleges változásaik követése összetett, több szakterület együttműködését igénylő feladat.

Az Ayming szolgáltatása

Annak érdekében, hogy e jelentős helyi adó megfelelően, és minden lehetséges megtakarítás azonosítása mellett kerüljön bevallásra, az Ayming szakértői - legyen szó teljes körű szolgáltatásról vagy egyéni igényekről - a következő, egyedülálló módszertant követik:

 1. PREAUDIT: a személyre szabott ajánlatot megelőző, mindössze néhány, az ingatlannal kapcsolatos alapadatra – ideértve pl. földhivatali adatokat vagy műholdas méréseket - épülő előminősítési
 2. FÖLDMÉRŐI/ÉRTÉKBECSLŐI AUDIT: földmérőink és értékbecslőink szükség szerint újramérik az ingatlan adójogi szempontból hasznos alapterületét, vagy megállapítják az adó alapjául szolgáló korrigált forgalmi értéket
 3. ADÓJOGI AUDIT: adójogászaink beazonosítják az ingatlannal kapcsolatban érvényesíthető, a hatályos jogszabályok alapján fennálló országos és helyi mentességeket, kedvezményeket minden vizsgált adóév tekintetében
 4. AUDITJELENTÉS: tartalmazza az Ayming részletes megállapításait, valamint a feltárt és azonosított megtakarítások érvényesítéséhez szükséges valamennyi dokumentumot (bevallások, kísérőlevelek, tervrajzok, értékbecslések stb.)
 5. KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÉS UTÓGONDOZÁS: szakértőink végigkísérik az érvényesítés teljes folyamatát, az új bevallások benyújtásától egészen a jogerős határozat meghozataláig

A megtakarítások, és így a telekadó csökkentése nem csupán a jövő adóéveket érinti, az adó túlfizetése minden el nem évült, adóellenőrzéssel le nem zárt múltbeli (jellemzően öt) adóévre visszaigényelhető.

Erősségeink

 • 30 éves nemzetközi, több mint 8 éves magyarországi tapasztalat, az illetékes hatóságok gyakorlatának és eljárási rendjének mélyreható ismerete
 • Magyarországon több mint 6 millió m2 vizsgált terület évente
 • Több mint 2 300 sikeresen lefolytatott vizsgálat, 7 000 m2 feletti alapterületű magyarországi ingatlanok esetében
 • Az adó csökkentését célzó projekt teljes körű, személyre szabott menedzselése
 • A földmérői/értékbecslői audit során, szükség szerint elkészített új, digitális tervállományok (AutoCAD DWG formátum) vagy értékbecslések az auditjelentés részeként átadásra kerülnek
 • Egyedülálló szaktudás és adatbázis
 • Multidiszciplináris, az ingatlanszektorra szakosodott auditorokból, adótanácsadókból, földmérőkből, építészekből, mérnökökből, adójogászokból és értékbecslőkből álló csapat
 • Személyre szabott - jellemzően sikerdíjas -, a ténylegesen elért és biztosított eredményeken alapuló árazás.
 • 15 millió eurós szakmai felelősségbiztosítás