Jövőre 19, 2018-ban pedig 29 százalékkal kell többet fizetni!

Változik a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség mértéke jövőre. A minimálbér kilencszeresét kell majd fizetnünk 2017. január 1-től a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám után.

A kötelezettség utoljára 2010-ben nőtt jelentősen, azóta változatlan volt, 964 500 Ft / főt fizettünk, ha nem értük el a kötelező foglalkoztatási szintet, azaz az átlagos állományi létszámunk 5%-át.

A jövő évtől a minimálbérhez kötik a fizetési kötelezettség mértékét, így várhatóan évről évre nőni fog a kötelezettség is.

Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy - a bérmegállapodásban elfogadott minimálbérrel kalkulálva - 2017-ben 1 147 500 Ft / fő, 2018-ban pedig 1 242 000 Ft / fő fizetési kötelezettségünk keletkezik, amely alapján jövőre 19%-kal, 2018-ban pedig 29%-kal nő az erre fordítandó kiadásunk az idei évhez képest.

Ezen kívül említésre méltó, 2016. május 1-től hatályos változás még, hogy egységesítették a rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás melletti keresőtevékenységre vonatkozó korlátozásokat. A korábbi szabályozás a rokkantsági ellátásban részesülők esetében keresetkorlátot, míg a rehabilitációs ellátásban részesülők vonatkozásában időkorlátot írt elő. Figyelemmel arra, hogy a rehabilitációs ellátás célja a nyílt munkaerő-piaci integráció támogatása, ezt a célt a munkavégzés időbeli korlátozása nem szolgálta megfelelően. Ezért a májusi módosítás értelmében a rehabilitációs ellátás melletti munkavégzésre is a rokkantsági ellátásra vonatkozó keresetkorlát érvényesül. Ennek megfelelően az ellátást egységesen akkor kell megszüntetni, ha az ellátásban részesülő személy keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150%-át.

A változásokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze: