Jogdíjbevételhez kapcsolódó adókedvezmények

A magyar adótörvények a K+F adókedvezmények mellett nemzetközi összehasonlításban is versenyképes ösztönzőket biztosítanak többek között a fejlesztések eredményeként létrejött szabadalmak, szellemi alkotások vagy más védett szerzői művek és jogok alapján, a jogdíjbevételhez kapcsolódó adókedvezmények azonban az esetek többségében kihasználatlanok maradnak.

Szeretné, ha szakértő segítene Önnek az árbevétel részeként kapott jogdíjak meghatározásában, értékelésében, az alátámasztó dokumentáció összeállításában, továbbá rendelkezésére állna adóellenőrzés esetén?

 

A kedvezmények alapja a kapott jogdíj alapján elszámolt bevétel, melynek 50 %-a

 • a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) értelmében csökkenti az adózás előtti eredményt (annak 50 százalékáig), és amely
 • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) értelmében nem tartozik bele a helyi iparűzési adó alapjába, továbbá
 • csökkenti a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFItv.) szerinti innovációs járulékot.

Fentiek alapján a kapott jogdíj alapján elszámolt bevétel 7,3-11,8 %-a érhető el megtakarításként!

Az adókedvezmények igénybevételével kapcsolatban számos kérdés merül fel, pl.:

 • Mi számit jogdíjnak?
 • Hogyan kell meghatározni a jogdíj alapján elszámolt bevételeket?
 • Milyen bizonylatokra és alátámasztó dokumentumokra van szükség?
 • Lehet-e érvényesíteni a kedvezményeket visszamenőlegesen?

Az Ayming szolgáltatása: személyre szabott tanácsadás az igénybevétel minden szakaszában

Annak érdekében, hogy a jogdíj adókedvezményeket Ön is ki tudja használni, az Ayming szakértői a következő módszertant követik:

 • PREAUDIT: a személyre szabott ajánlatot megelőző, mindössze néhány pénzügyi adatra és jogi információra épülő előminősítés
 • ADÓJOGI AUDIT: a releváns szerződések, bizonylatok és egyéb alátámasztó dokumentumok vizsgálata
 • PÉNZÜGYI AUDIT: a kapott jogdíj alapján elszámolt bevétel meghatározása
 • AUDITJELENTÉS: egységes dokumentum, amely tartalmazza az Ayming részletes megállapításait, és teljes körűen alátámasztja az igénybevételt
 • UTÓGONDOZÁS: segítségnyújtás adóellenőrzés esetén, az eljárás folyamatos nyomon követése

Erősségeink

 • 30 éves nemzetközi, több mint 8 éves magyarországi tapasztalat, a rendelkezésre álló közvetlen és közvetett finanszírozási források részletes ismerete
 • A jogdíjak minősítésével és elszámolásával kapcsolatban illetékes hatóságok (pl. Szerzői Jogi Szakértői Testület, SZJSZT) gyakorlatának és eljárási rendjének naprakész, mélyreható ismerete
 • Multidiszciplináris szakértői csapat
 • Személyre szabott - jellemzően sikerdíjas -, a ténylegesen elért és biztosított eredményeken alapuló árazás
 • 15 millió eurós szakmai felelősségbiztosítás