Fejleszt? Innovál? Használja ki a K+F adókedvezményeket!

A magyar adótörvények nemzetközi összehasonlításban is versenyképes ösztönzőket kínálnak a vállalatok kutatás-fejlesztési tevékenységeihez, melyek az esetek többségében, elsősorban az adójogi környezet komplexitása miatt kihasználatlanok maradnak.

Azoknak a cégeknek, amelyek élni kívánnak a kedvezményekkel, komplex, gyakran változó jogszabályoknak kell megfelelniük, ami sokszor jelentős belső erőforrások lekötésével járhat.

Szeretné, ha szakértő segítene Önnek a megfelelő projektek kiválasztásában, az alátámasztó dokumentáció összeállításában, továbbá rendelkezésére állna adóellenőrzés esetén?

 

A kedvezmények alapja a saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztés (alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés) közvetlen költsége, mely

 • a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) értelmében csökkenti az adózás előtti eredményt,
 • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) értelmében csökkenti a helyi iparűzési adó alapját, továbbá
 • csökkenti a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFItv.) szerinti innovációs járulékot.

Fentiek alapján az alátámasztott, igazolt K+F közvetlen költségek 12,3-21,3 %-a érhető el megtakarításként!

Az adókedvezmények igénybevételével kapcsolatban számos kérdés merül fel, pl.:

 • Mi számit K+F-nek?
 • Milyen költségeket lehet figyelembe venni?
 • Milyen dokumentációt kell készíteni?
 • Lehet-e érvényesíteni a kedvezményeket visszamenőlegesen?
 • Igénybe lehet-e venni adókedvezményeket támogatott projektek esetében?

Az Ayming szolgáltatása: személyre szabott tanácsadás az igénybevétel minden szakaszában

Annak érdekében, hogy a K+F adókedvezményeket Ön is ki tudja használni, az Ayming szakértői a következő módszertannal állnak rendelkezésre:

 • PREAUDIT: a személyre szabott ajánlatot megelőző, mindössze néhány pénzügyi adatra és műszaki információra épülő előminősítés
 • MŰSZAKI AUDIT: a kutatás-fejlesztési projektek azonosítása, minősítése és rangsorolása
 • PÉNZÜGYI AUDIT: a közvetlen költségek értékelése
 • AUDITJELENTÉS: egységes dokumentum, amely tartalmazza az Ayming részletes megállapításait, és teljes körűen alátámasztja az igénybevételt
 • UTÓGONDOZÁS: segítségnyújtás adóellenőrzés esetén, az eljárás folyamatos nyomon követése

Erősségeink

 • 30 éves nemzetközi, több mint 8 éves magyarországi tapasztalat, a rendelkezésre álló közvetlen és közvetett finanszírozási források részletes ismerete
 • A K+F tevékenységek minősítésével és elszámolásával kapcsolatban illetékes hatóságok (pl. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, SZTNH) gyakorlatának és eljárási rendjének naprakész, mélyreható ismerete
 • Multidiszciplináris K+F és innovációs szakértői csapat, nemzetközi szinten 425 felsőfokú, sok esetben PhD fokozattal rendelkező, a legváltozatosabb tudományágakat képviselő tanácsadó
 • Évente nemzetközileg 15 000 projekt vizsgálata, minősítése és dokumentálása
 • Évente nemzetközi szinten több mint 1 milliárd euró pótlólagos finanszírozás biztosítása az ügyfeleink számára
 • Személyre szabott - jellemzően sikerdíjas -, a ténylegesen elért és biztosított eredményeken alapuló árazás.
 • 15 millió eurós szakmai felelősségbiztosítás